Szczeciński Klub Wysokogórski
70 - 526 Szczecin
ul. Mazowiecka 1

info@kwszczecin.pl


Korona Polskich Skałek
Stwórz Koronę Polskich Skałek. Ruszył unikatowy projekt dla wspinaczy

Najpiękniejsze, z ciekawymi przechwytami, a może dające najwięcej ...   


Rabaty dla członków SKW
Informujemy o rabatach dla członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.

W centrum wspinaczkowym GEKO rabat do 20% na zakup karnetów

Na ścianie wspinaczkowej Trango Towers - 15% rabatu na zakup karnetów

W centrum wspinaczkowym Big Wall - około 10%
rabatu na zakup karnetów

W sklepach sportowych CETUS – 10% rabatu

Rabaty aktualne są za okazaniem legitymacji klubowej z aktualnie opłaconymi składkami.

Pozdrawiamy Zarząd SKW   


Najnowsze w galeriach
3 miejsce - Maria Błędowska - Ciemność w Kotłach


 


 


 
Nasi partnerzy


 


 

Składy zarządów Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego 

Działalność klubowa to nie tylko wyjazdy w góry, ale bardzo modne dzisiaj słowa "administracja, organizacja i zarządzanie". Bez społecznej pracy ludzi pełniących funkcję prezesa i wchodzących w skład Zarządu trudno wyobrazić sobie działalność Klubu. Tym wykazem pragnę przypomnieć ich nazwiska. Niestety po pięćdziesięciu latach nie wszystkie dane udało się odtworzyć. Niewielu zostało z tych, którzy pamiętają składy pierwszych zarządów (z wyjątkiem pierwszego, historycznego udokumentowanego). Ludzka pamięć jest zawodna, a w Klubie nie była prowadzona żadna kronika. Kilkakrotne przeprowadzki, niesystematyczność w prowadzeniu czy też przechowywaniu dokumentacji, a w końcu zalanie pomieszczeń klubowych w 1998 r. nie pozostały bez wpływu na jej stan. Z informacji, jakie otrzymałem od członków, na podstawie pozostałych klubowych archiwaliów oraz w oparciu o "Taternika" udało się odtworzyć tylko tyle, a może aż tyle.

14.11.1953 - jesień 1955
Przewodniczący - Stanisław Groński (odpowiedzialny za szkolenie), z-ca przewodniczącego - Wincenty Zając, sekretarz - Zbigniew Łoziński, członkowie zarządu: Józef Bryła (odpowiedzialny za przygotowanie kondycyjne), Izydor Gerber, Zbigniew Owidzki, Jadwiga Walczak, Wiesław Walczak, Bogdan Włodarski.

Jesień 1955 - jesień 1957
Przewodniczący (od jesieni 1956 r. ­ prezes) - Stanisław Groński, wiceprezes i sekretarz - Czesław Putkowski, członkowie zarządu: Józef Bryła, Jadwiga Walczak, Wiesław Walczak, Wincenty Zając, Cezary Mielczarek.
* Po śmierci Grońskiego w sierpniu 1957 obowiązki prezesa pełnił Czesław Putkowski

Jesień 1957 - jesień 1959
Prezes - Cezary Mielczarek, wiceprezes i sekretarz - Czesław Putkowski, członkowie zarządu: Andrzej Drescher

Jesień 1959 - 02.05.1961
Prezes - Cezary Mielczarek, wiceprezes - Mirosław Bądzyński (ref. sportowy), sekretarz- Czesław Putkowski.

02.05.1961 - 06.02.1962
Prezes - Mirosław Bądzyński, wiceprezes - Cezary Mielczarek, sekretarz - Danuta Tracz, skarbnik - Honorata Bukowska, członkowie zarządu: Jerzy Świątkiewicz (ref. sprzętowy), Czesław Putkowski (ref. szkoleniowy), Zbigniew Tracz (ref. sportowy), Stanisław Kotynia (ref. propagandy).

06.02.1962 - 11.12.1962
Prezes - Cezary Mielczarek, wiceprezes - Czesław Putkowski, sekretarz Andrzej Podemski, skarbnik - Marek Frączak, członkowie zarządu: Maria Rewaj, Wojciech Tiereling.
* Po śmierci Cezarego Mielczarka 30.06.1962 obowiązki prezesa pełnił Czesław Putkowski.

11.12.1962 - 19.01.1965
Wiceprezes - Andrzej Podemski, sekretarz - Jerzy Świątkiewicz, skarbnik - Marek Frączak, członkowie zarządu: Zbigniew Tracz (ref. sportowy), Stanisław Skoczowski (ref. sprzętowy).

19.01.1965 - 17.01.1967
Prezes - Maria Rewaj, wiceprezes - Andrzej Podemski, sekretarz - Jerzy Świątkiewicz, skarbnik - Marek Frączak, członkowie zarządu: Zbigniew Tracz (ref. sportowy), Stanisław Skoczowski (ref. sprzętowy), Tadeusz Rewaj (ref. szkoleniowy).

17.01.1967 - 22.10. 1969
Prezes - Maria Rewaj, wiceprezes - Stefan Matalewski i P. Kozłowski (sekcja grotołazów), sekretarz - Zdzisław Prusisz, skarbnik - Tadeusz Piotrowski, członkowie zarządu: Tadeusz Rewaj (ref. szkoleniowy).
* Po śmierci Marii Rewaj obowiązki prezesa pełnił Stefan Matalewski.

22.10.1969 - 29.09.1972
Prezes - Jerzy Straszko, wiceprezes - Tadeusz Rewaj (ref. sportowy), sekretarz - Franciszek Wieczorek, Stefan Matalewski, skarbnik - Tadeusz Piotrowski, członek zarządu: Andrzej Bohosiewicz (ref. sprzętowy).
* Od 1971 r. obowiązki skarbnika pełnił Andrzej Bohosiewicz.

29.09.1972 - 26.11.1974
Prezes - Tadeusz Rewaj, wiceprezes - Jerzy Straszko, sekretarz - Halina Dworzecka, skarbnik - Piotr Henschke, członkowie zarządu: Henryk Dębiński (ref. sprzętowy), Andrzej Bohosiewicz i Józef Bryła (ref. sportowo- szkoleniowy).

26.11.1974 - 29.10.1977
Prezes - Tadeusz Rewaj, skarbnik - Ryszard Ukielski, sekretarz ­ Halina Dworzecka, członkowie zarządu: Stefan Czeczko (ref. szkoleniowo-sportowy), Piotr Henschke.

29.10.1977 - 04.12.1980
Prezes - Ryszard Ukielski, wiceprezes - Stefan Czeczko (ref. szkoleniowo-sportowy), sekretarz - Grażyna Bylińska, skarbnik - Jerzy Budkowski, członkowie zarządu: Henryk Dębiński (ref. sprzętowy), Przemysław Filipowiak, Piotr Henschke (ref. sportowy).

04.12.1980 - 10.01.1984
Prezes - Piotr Henschke, wiceprezes - Jerzy Wnukowski , sekretarz - Grażyna Bylińska , skarbnik - Jerzy Budkowski , członkowie zarządu: Marian Lewandowski (ref. sprzętowy), Zbigniew Borysewicz, Henryk Dębiński (ref. sprzętowy), Wojciech Puławski.

10.01.1984 - 25.05.1986
Prezes - Piotr Henschke, wiceprezes - Przemysław Filipowiak, sekretarz - Krystyna Bałut, skarbnik - Ryszard Ukielski, członkowie zarządu: Stefan Czeczko, Marian Lewandowski, Jerzy Budkowski, Marian Nowak, Tadeusz Niedźwiedź, Wojciech Puławski.
* Po rezygnacji Przemysława Filipowiaka (sprawy lokalu) z końcem 1984 r., jego obowiązki od dn. 01.01.1985 r., powierzono Stefanowi Czeczko.
Po rezygnacji Piotra Henschke z funkcji prezesa z dn.15.06.1985 r. jego obowiązki do chwili śmierci (05.11.1985 r.) pełnił Stefan Czeczko.
Z dn. 01.12.1985 r. podjęto decyzję o dokooptowaniu nowych członków Zarządu i ustalono osoby odpowiedzialne za poszczególne referaty (uchwała 3385):
Po. Prezesa - Marian Nowak, wiceprezes - Marian Byliński, sekretarz - Krystyna Bałut, skarbnik - Ryszard Ukielski, członkowie zarządu - Jerzy Budkowski (kierownik gospodarczy), Andrzej Jakubowski (ref. sportowy), Marian Lewandowski (magazyn), Marek Oreńczuk (ref. szkoleniowy), Tadeusz Niedźwiedź (ref. sprzętowy).

25.05.1986 - 20.05.1989
Prezes - Marian Nowak, wiceprezes ds. działalności statutowej - Tadeusz Rewaj, wiceprezes ds. działalności gospodarczej - Marian Byliński, sekretarz - Krystyna Bałut, skarbnik - Ryszard Ukielski, członkowie zarządu: Marian Lewandowski i Piotr Wójtowicz (ref. sprzętowy), Andrzej Jakubowski i Marek Raganowicz (ref. sportowy), Teresa Magun i Zbigniew Mikołajczyk (ref. szkoleniowy), od 09.08.1988 Dariusz Świniarski (sekcja skałkowa).
* W dn.17.11.1987 r. z prac w Zarządzie zrezygnowali Marek Raganowicz i Piotr Wójtowicz. W dn. 05.12.1988 r. do Zarządu dokoptowano Bernadetę Szczepańską.

20.05.1989 - 17.10.1992
Prezes - Marian Nowak, wiceprezes ds. statutowych i ref. szkoleniowy ­ Tadeusz Rewaj, wiceprezes ds. gospodarczych ­ Marian Byliński, sekretarz - Danuta Chrobak, skarbnik- Zbigniew Borysewicz, członkowie zarządu: Andrzej Krukowski (działalność gospodarcza), Bernadeta Szczepańska (ref. sportowy), Dariusz Świniarski, Wojciech Bogusławski, Tadeusz Niedźwiedź, Dariusz Sokołowski, Józef Bryła.
* W dn. 22.10.1990 r. z prac w zarządzie zrezygnował Dariusz Świniarski, a w dn. 09.09.1991 r. Dariusz Sokołowski.

17.10.1992 - 05.05.1995
Prezes - Bernadeta Szczepańska, wiceprezes - Jerzy Budkowski, wiceprezes ds. statutowych - Wojciech Bogusławski, sekretarz - Elżbieta Dworzecka, skarbnik - Jacek Dec, członkowie zarządu: Zbigniew Borysewicz (ref. sprzętowy, magazynier), Andrzej Płochocki (ref. szkoleniowy), Dominik Pilip (ref. sportowy), od 22.01.1993 r. Krystyna Bałut (obchody 40-lecia SKW), od dn. 18.03.1994 r. Sławomir Jabłoński (do ref. Szkoleniowego) i Stanisław Piecuch (do ref. sportowego).
* 30.03.1993 r. Elżbieta Dworzecka zrezygnowała z funkcji sekretarza, którą powierzono w dn. 23.04.1993 r. Dorocie Pałasz, a od dn. 19.10.1993 r. Lucynie Bieszke. 08.07.1993 r. z prac w Zarządzie zrezygnowała Krystyna Bałut, 27.09.1993 r. Andrzej Płochocki, a 02.12.1994 r. Dominik Pilip.

05.05.1995 - 06.05.1997
Prezes - Bernadeta Szczepańska, wiceprezes - Wojciech Bogusławski, sekretarz - Gabriela Nowak, skarbnik - Jerzy Budkowski, członkowie zarządu: Zbigniew Borysewicz, Michał Kasprzak, Jerzy Kawiak.
* Z dn. 24.10.1995 r. z prac w Zarządzie zrezygnował Wojciech Bogusławski, a z dn. 14.11.1995 r. Jerzy Budkowski.

06.05.1997 - 07.04.2000
Prezes - Piotr Kabut, wiceprezes ds. sportowych - Piotr Henschke, wiceprezes ds. statutowych - Wojciech Bogusławski, sekretarz - Andrzej Płochocki, skarbnik - Jerzy Budkowski, członkowie zarządu: Jerzy Kawiak, Robert Wieczkowski, Sławomir Jabłoński, Stanisław Wójtowicz, Marcin Kasprzak, Piotr Skibiński.

07.04.2000 - 29.10.2002
Prezes - Wojciech Bogusławski, wiceprezes ds. sportowych - Piotr Henschke, wiceprezes ds. statutowych - Jerzy Kawiak, sekretarz - Andrzej Płochocki, skarbnik - Jerzy Budkowski, z-ca skarbnika - Bartosz Duda, członkowie zarządu: Waldemar Żmurko (komisja ds. szkoleniowych), Robert Wieczkowski (komisja ds. statutowych), Marcin Tomaszewski (komisja ds. alpinizmu), Jakub Molski (komisja ds. sportu skałkowego), Artur Molęda (komisja ds. kontaktów z mediami), Piotr Kabut przewodniczący Komitetu Obchodów 50-lecia Klubu.
* W związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie Przemysława Ballady w dn. 17.04.2000, do składu został dokooptowany Jerzy Budkowski. W związku z rezygnacją Piotra Kabuta jego funkcję powierzono w dn. 06.05.2002. Tadeuszowi Rewajowi, który nie wszedł jednak w skład zarządu. W związku z rezygnacją z dn. 13.05.2002 Wojciecha Bogusławskiego z funkcji Prezesa jego obowiązki pełnił tymczasowo Piotr Henschke. Równocześnie z Wojciechem Bogusławskim z prac w zarządzie zrezygnował Bartosz Duda.

29.10.2002 - 19.10.2004
Prezes - Piotr Kabut, wiceprezes ds. sportowych - Marcin Tomaszewski, wiceprezes ds. statutowych - Jerzy Kawiak, sekretarz - Andrzej Płochocki, skarbnik - Piotr Henschke, członkowie zarządu: (komisja ds. szkoleniowych), Robert Wieczkowski (biuletyn), Bartosz Duda i Szymon Gutek (komisja ds. sportowych), Artur Molęda (komisja ds. kontaktów z mediami), Jakub Michalak.

19.10.2004 - 19.11.2007
Prezes - Jerzy Kawiak, wiceprezes ds. sportowych - Przemysław Ballada, wiceprezes ds. statutowych - Łukasz Stocki, sekretarz - Andrzej Płochocki, skarbnik - Dominik Pilip, członkowie zarządu: Robert Wieczkowski , Artur Molęda , Jakub Michalak.

13.12.2007 - 03.02.2011
Prezes - Piotr Kabut, wiceprezes Jerzy Budkowski, skarbnik - Piotr Henschke, członkowie zarządu: Bernadeta Szczepańska, Robert Paluch, Przemysław Łyszkiewicz, Artur Wysocki.

03.02.2011 - 20.03.2014
Prezes - Dariusz Sokołowski, wiceprezes Jerzy Kawiak, skarbnik - Piotr Henschke, członkowie zarządu: Artur Molęda, Jakub Sawicki, Robert Wieczkowski, Bartosz Wnęk.
* W związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie Jakuba Sawickiego w dn. 31.12.2012, do składu został dokooptowany Krystian Kostecki.

20.03.2014
Prezes - Jerzy Kawiak, wiceprezes Krystian Kostecki, skarbnik - Paweł Łesyk, członkowie zarządu: Małgorzata Malinowska, Bartosz Wnęk, Robert Paluch, Robert Narolewski. 

 

copyright ©: Szczeciński Klub Wysokogórski 1953-2019